tirsdag 21. februar 2012

Forskning på fattigdom i Telemark


Hvorfor er Bærum rikt og Kragerø fattig? Reproduserer små lokalsamfunn sosial ulikhet?


Working Paper, Innlegg FoU barn og unge gruppemøte 22 februar 2012 om ungdom, marginalisering og lokalsamfunn
  
Det er store forskjeller i kommune-Norge, der hvor jeg bor må skolene erstatte knuste vindusruter med papp fordi det ikke finnes penger på årets vedlikeholdsbudsjett til å sette inn nye glass. Det må de vente med til neste år. Noen kommuner er rike mens andre er fattige, men hva betyr det?  

Bærum er rikt og Kragerø sliter. Det blir synlig hver sommer. Og det er ikke bare Kragerø som sliter. Kommunene over hele landet står overfor store utfordringer. Eldrebølgen er alt over oss. Det blir flere og flere eldre som stiller store krav til offentlige velferdstjenester i årene som kommer, samtidig som det blir færre yrkesaktive til å bære kostnadene disse tjenestene vil koste. Men det er ikke kommuneplanleggernes vanskelige veivalg som opptar meg.

Jeg er opptatt av at alle unge mennesker som vokser opp i dag, vokser opp i bestemte lokalsamfunn. Hva betyr lokalsamfunnet for deres oppvekst?

Jeg er ikke opptatt av det store flertallet av unge som vokser opp. De har det bra. Skiensundersøkelsen viser at aldri har så mange rapportert at de trives på skolen. I 1997 sa 80 % av skoleelevene på ungdomsskoletrinnet at de trivdes på skolen. I 2011 var det hele 92 % som svarte det samme.

Jeg er opptatt av de få.