tirsdag 24. september 2019

Bør Abid Raja dempe seg?

Abid Raja anklager sentrale politikere i Fremskrittspartiet for å drive med «brun propaganda». Gjør de det? Eller, er det slik som de fremstiller seg selv, Fremskrittspartiet er et parti av folket som bærer deres stemme fram, fordi ingen andre gjør det. I Aftenposten skriver Abid Raja at Sylvi Listhaug på Facebook framstiller det som utspiller seg på Middelhavet «som en forlystende båttur i solnedgang en fredfull søndag ettermiddag». Og kaller det brun propaganda. Er det slik?

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, skriver (også i Aftenposten) at Abid Raja har skapt «den største polariseringen i norsk politikk siden krigen». Helgheim tar opp situasjonen til båtflyktningene som reiser over Middelhavet. Her må jeg gjengi et sitat: «Det er i all hovedsak økonomiske migranter som reiser den farligste ruten over Middelhavet, mennesker uten beskyttelsesbehov. Flesteparten av dem som har reist i år, er unge menn fra fredelige Tunisia. De aller fleste flykter altså ikke fra krig og elendighet.» Flyktningene som tar seg over Middelhavet er unge menn fra et av de mer fredelige landene i Nord-Afrika og de er «økonomiske migranter» og ikke flyktninger. Helgheim skriver at FrP stadfester hva regjeringen har bestemt seg for og Europa vil ikke «tåle en storstilt innvandring av denne typen.»


Bør Abid Raja dempe seg? Overdriver han? Er fundamentet for Europa truet av migrasjonsstrømmer fra sør helt ute av kontroll? Er det slik at det vi har oppfattet som forferdelige lidelser i hovedsak handler om unge menn fra Tunisia uten noe større hjelpebehov? Jeg sjekket statistikken som finnes tilgjengelig hos UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger).


Statistikken viser at i 2018 utgjorde båtflyktningene som kom til Hellas, Spania og Italia totalt 114 000 mennesker, av disse kom 5 200 fra Tunisia. Eller altså mindre enn 5 prosent av de som tok seg over. Ser vi på tallene fra januar til juni i år utgjør de som tok seg fra Tunisia til Europa 1100 av til sammen 34 500 båtflyktninger eller under 4 prosent. Ser vi nærmere på fluktrutene de som kommer fra Tunisia følger så skiller de seg ut fra alle de andre som er i bruk. Der de andre brukes av flyktninger fra flere land benyttes disse bare av tunisiere og så vidt jeg kan se skiller de seg ut ved at det er ingen kjente dødsfall på disse rutene. I 2018 hadde de tydeligvis kun Sicilia som mål, i år har noen også reist til Spania. Ser vi videre på flyktningestrømmen i år, så var det flere kvinner og barn totalt (61%) enn menn (39%) som ankom Hellas og det er fortsatt Hellas som tar imot flest båtflyktninger. Både i Spania og i Italia er det flest menn (75 og 76 %). Flest flyktninger kommer fra Afghanistan (9935) og Syria (6421).


I sum ser vi at fakta-framstillingen Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson kommer med er resultat av selektiv gjengivelse. Når han skriver at flesteparten av de som har reist den farligste ruten i år over Middelhavet er unge menn fra Tunisia så stemmer ikke det. De reiste en rute som skiller seg ut som den tryggeste av alle. Så vidt jeg kan forstå var det ikke rapportert dødsfall her. Totalt sett har antallet båtflyktninger som har tatt seg fram over Middelhavet til Europa gått kraftig tilbake. I 2015 var det over en million båtflyktninger, de aller fleste kom til Hellas (856 700), så langt i år har det ankommet nesten 67 000 i båt over Middelhavet. I første halvår kom det 2 800 til Italia. Av disse var det 600 fra Tunisia. Isolert sett utgjør dette en stor andel av de ankomne, men det kan like godt henge sammen med det faktum at Italias nye regjering(er) har stengt havnene sine for de fleste av flyktningene som kommer. Ironisk nok slipper de som minst trenger det likevel igjennom. Mens flykningene ombord på det norske redningsskipet «Ocean Viking» lenge ble nektet adgang, både i Italia og i Norge.

Hva betyr dette? Det korte svaret er at Abid Raja ikke har grunn til å dempe seg. Snarere tvert imot. Den framstilling som Listhaug nylig gjorde på sin Facebook-side av tragedien som utspiller seg i Middelhavet følges i dag opp av partiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim.

Kilde: Aftenposten 18. september 2019. 
Statistikk er hentet fra https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

mandag 19. mars 2018

Det står om de grunnleggende verdiene vårt samfunn bygger på


Facebook 9. mars

Hva ville Sylvi Listhaug med sitt Facebook-innlegg? Hun skrev at Arbeiderpartiet prioriterte rettighetene til terrorister foran nasjonens sikkerhet. Men handlet innlegget om terrorister? Er det derfor hun sitter smilende i havet av blomster hun har mottatt av sine tilhengere? (Se bildet nederst i denne teksten.)
På et tidspunkt på fredag hadde innlegget hvor hun takket for blomstene hun fikk 38 000 likes og mer enn 7000 kommentarer med støtte fra sympatisører og tilhengere. Handler dette om å ta det norske passet fra de kanskje tyve fremmedkrigerne som har dobbelt statsborgerskap uten at de får prøvd sin sak for norsk rett? Virkelig, er det dette det handler om? Var det derfor Listhaug nektet å be om unnskyldning? Og er det derfor hun omkranses av dette blomsterhavet?
Nei, det er det ikke. Dette handler om kampen om verdiene vårt samfunn bygger på. Listhaug skriver «terrorister» men mener flyktninger og innvandrere, og det vet hennes tilhengere. Det er derfor hun ikke gir seg. Det er derfor hun ikke vil be om unnskyldning. Justisministerposten gir henne talerstol for å fremme sitt verdisyn.
Listhaug vil verne om Norge for gruppen, for det etniske vi-et. Hun vil fylle «Ja, vi elsker dette landet» med en feiring av norsk kultur der generasjoner før henne snakket om blodet. Det er fra dette ståstedet hun ser Arbeiderpartiet som fanebærer for flyktninger og innvandrere på bekostning av nasjonen, den norske nasjonen. Og hun er ikke alene.
Under innsettingstalen snakket Donald Trump på kraftfullt og engasjert vis om å ta tilbake makten fra eliten og gi den tilbake til «the People». Folkebevegelsen ledet av Marine Le Pen, kjemper for den franske nasjonen slik at store deler av landets arbeiderklasse lytter. Brexit-forkjemperne ville ha et Storbritannia fritt for europeiske arbeidsmigranter, og fikk støtte fra flertallet av vanlige mennesker som så sitt livsgrunnlag truet. Nederlandske høyrepopulister ville frigjøre Nederland fra Islam, og i Tyskland og Sverige mobiliserer tradisjonalister sammen med grupper på ytre høyre fløy på effektivt vis mot arroganse og overtramp fra folk og partier i posisjon.
Listhaug er talskvinne i regjeringen for voksende grupper av nordmenn, og hun omkranses av Facebook-intellektuelle, bloggere og islamkritikere. Hun støttes av skarpe iakttakere som ser overgrep og interesse-samrøre i det etablerte Norge og som med Terje Tvedts akademiske arbeider reduserer det globale fellesskapet til en ideologi skapt av USAs utenrikspolitikk i etterkrigstiden. Det er her kampen står.
For dette handler ikke om at Arbeiderpartiet setter terrorister (les innvandrere) foran den norske nasjonen, dette handler om en kamp om å bygge vårt samfunn på verdier som er nedfelt i prinsipper som forplikter oss i forhold til alt liv rundt oss. Dette handler om samfunn bygget på prinsipper og ikke på gruppen. Menneskerettighetene er ikke en ideologi, det er et charter av rettigheter og plikter som forbinder oss med alle rundt oss og som gir oss forpliktelser – også ovenfor de som selv måtte svikte.
Dette er prinsipper som er kjempet frem av generasjoner før oss med personlige omkostninger det ikke er til å fatte. Det er kamper for kvinners rettigheter, for homofiles rettigheter, for barns rettigheter. Det er unge menneskers forsakelse da de dro for å delta i den spanske borgerkrigen i kampen mot fascismen. Det er Mahatma Gandhis ikke-voldelige frigjøringskamp overfor det britiske imperiet. Det er Churchills ledelse av kampen for den frie verdens overlevelse da alle andre sviktet i 1940. Det er de frivillige troppene som utgjorde første bølge av invasjonen under D-dagen i Normandie og som ofret livet i kampen for å gjeninnføre demokratisk styresett. Det er rettsoppgjøret i Nuremberg som klarere enn noen gang gjorde oss alle ansvarlig for våre handlinger ovenfor hele menneskeheten. Disse og mange, mange flere kamper opp igjennom, handler om det som også står på spill nå; skal vårt samfunn bygge på gruppen eller skal det bygge på vårt fellesskap med alle rundt oss?
Det er nok ikke tilfeldig at Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg handlet om et forslag som skulle redusere terroristenes rettsbeskyttelse. De skulle kunne fratas sitt norske pass uten å få sin sak prøvet i rettsapparatet først. Forslaget er stoppet av stortingsflertallet. Men Listhaug kan fortsatt bruke sin statsrådsposisjon for et Norge som først og fremst skal verne om gruppen.
Det handler om verdiene vårt samfunn skal bygge på: Skal verdiene våre reflektere det norske etniske Vi-et, eller skal verdiene forplikte oss i forhold til alt liv rundt oss. Hva slags samfunn vil vi ha?


Facebook 16 mars

tirsdag 15. desember 2015

Hvordan skal man definere et pampevelde?Man kan jo ta utgangspunkt i et eksempel? Forskningsrådet kanskje? Rådet har bosatt seg i et slott. På Lysaker. De forvalter rikdom de ikke har skapt mens de lager konkurranser hvor alle inviteres til å delta. Konkurranser hvor vi kan vinne knapper og glansbilder. Konkurranser med regler som du aldri blir klok på og hvor hvert mottatt glansbilde selvfølgelig skal bokføres og rapporteres. Men jeg tar sikkert feil. Lederlønningene er konkurransedyktige. Lederne hentes jo fra næringslivet. Fagforeningen finner i et hvert fall ingen grunn til å gjøre noe. Norsk tjenestemannslag synes det er helt greit med årslønn på over to millioner. Vi trenger jo gode ledere til å forvalte så mye penger. Og det blir jo mindre mas og færre penger å dele ut når man har en solid administrasjon som bor godt. Bra det. Pampevelde er noe helt annet.tirsdag 16. desember 2014

Er norske motorjournalister kjøpt og betalt?


Aftenposten har i dag en helside hvor motorjournalist Svendsen har kjørt Tromsø - Oslo i en Tesla. Svendsen oppdaget at han måtte bruke ni - 9 - timer underveis for å lade. Han tilbrakte altså en drøy arbeidsdag ved Teslas ladestasjoner. Han konkluderer at elbiler fortsatt er en bil for spesielt interesserte. Du kan trygt kjøre Toyotaen din og fortsette med å fylle diesel. Eller kanskje kjøpe en ny? Hilsen Aftenposten og Svendsen.

Kjøpt og betalt? Det står ikke et ord om dette i saken. Men sjekk registreringsnummeret på bilen på bildet. Svendsen har valgt å kjøre en Tesla model S med 60kWh batteri. Fin bil det. Men den kommer altså med det minste batteriet og dermed den korteste rekkevidden Tesla leverer. De aller fleste nordmenn som kjøper en Tesla har valgt batteriet med 85kWh. Hvorfor? Jo, det gir lengre rekkevidde og raskere ladehastighet på Teslas egne ladestasjoner. Om disse brukes riktig. Og det gjør vel en norsk motorjournalist som har holdt på noen år? Men kanskje ikke Svendsen og Aftenposten? Kjøpt og betalt.

Link til sak i Aftenposten

søndag 14. desember 2014

Festtalenes fredspris


Årets tildeling av Nobels fredspris er en pris for de fine taler og storslåtte anledninger. Malala og Kailash Satyarthi er verdige vinnere. De har sine meningers mot, og fortjener sine priser. Og vi bør hylle dem. Men det kostet oss intet å gi dem prisene. For oss var dette festtaler som ikke kostet oss noe som helst. Opptrinnet med Adán Cortés Salas demonstrerte dette. Hva var det han gjorde? Kom som en ubuden gjest. Lurte oss. Omgikk sikkerhetskontrollen rundt festtaleplassen vår. Tok terroristens plass. Tok seg til rette. Kom seg helt fram. Bevæpnet med sitt lands flagg ropte han to ord "Malala" og "mexico". Slik at fredsprisvinnerne hørte det. For dette ble han belønnet med utvisning og 15 000 i bot. Slik er det. Vi hyller de som ubudt taler opp mot maktmisbruk og urett i andre land, men straffer og landsforviser de som gjør det samme uinvitert i vårt eget land. Sånn er vår fredspris, en festtale avgrenset til å foregå innenfor festtaleplassen vår. Vi har prøvd å gjøre det annerledes selvfølgelig. Men det gikk ikke så bra. Kina likte det ikke. Vi gjør det ikke igjen. Derfor lot årets komite være å gi fredsprisen til den av kandidatene det virkelig hadde kostet oss noe å gi prisen til. Edward Snowden. Og det er langt verre enn som så. Ingen i noe riksdekkende medie tok det opp etter at årets tildeling var et faktum. At snowden ble forbigått. Ingen. Harald Stanghelle, hvorfor var du stum? Jeg støtter tiltaket om å betale den skamfulle boten vi tvang Adán Cortés Salas til å betale. Det ber jeg deg også om å gjøre. 

Gi ditt bidrag her.


fredag 21. november 2014

Er bilbransjens motstand mot elbiler en konspirasjon?


Think - her med bilen de aldri fikk laget
Jeg har lenge ønsket en elbil. Som bilkjøpere flest har jeg har to krav. Den skal ha plass til hele familien. Og den skal ha rekkevidde som en vanlig bil. For elbilen skal erstatte familiebilen. Men bilbransjen lager ikke slike. Enda de lenge har laget elbiler er de alltid små og de har ingen rekkevidde. Jeg husker den merkelige historien med Ford og Think. Ford kjøpte den norske elbilprodusenten i 1999 og solgte den igjen i 2003. Fords handlinger fortonet seg den gangen som resultatet av en direktørs innskytelse om å sette seg inn i elbilproblematikken. Og så fordi Ford var Ford så kjøpte man like godt Think med rubbel og bit, i stedet for å utvikle en egen bil. Var det slik det var?


Les hele kronikken min hos www.elbil.no

søndag 2. november 2014

En historisk parallell til den norske debatten om elbilen

Filmen Who killed the electric car er en fascinerende historisk parallell til dagens debatt.  Denne filmen er verdt å se for de som tror at den norske debatten om elektriske biler handler om at velstående får fine biler subsidiert av fellesskapet. 

Dette er historien om hvordan General Motors skapte en moderne elektrisk bil - EV1- for deretter å fjerne den fra veiene. De fjernet den fordi den var en suksess! En suksess som ikke ga de samme inntektene som de hadde fra sine fossildrevne biler. Den ble laget fordi California innførte krav om at alle bilprodusenter som ville selge biler måtte ha elektriske biler i sin portefølge. Sammen med oljeselskapene presset de California til å endre sitt lovverk. De lykkes med å endre denne politikken. Siden alle bilene ble levert på leasingkontrakter fjernet GM deretter bilene ved å nekte kundene å fornye kontraktene. Alle bilene ble fjernet og destruert. 
General Motors EV1

Ironisk nok skjedde det samme med General Motors også. De gikk konkurs under finanskrisen. Men gjenoppsto basert på statlige lån. Lån som ble drevet frem av politikere støttet av oljeindustrien. Og underveis mens GM inndro alle sine biler lanserte de brenselcellebiler som skulle gå på hydrogen som fremtiden. Som straks ville være her. Hørt den før? Selvfølgelig har du det. Et av kortene som alltid brukes mot den elektriske bilen.

Elbil-entusiaster prøvde å stoppe ødeleggelsen av EV1
Filmen skal ha inspirert Elon Musk til å lage sin plan for en masseprodusert billig elektrisk bil med lang rekkevidde. Den planen publiserte han på Teslas blogg i 2006, samme år som denne filmen kom ut. Som vi vet er Model S en del av den planen, Model S skal gi ham finansielle muskler til å bygge vår tids T Ford og den kommer i 2017 (pluss to tesla uker).
Alle EV1 ble destruert unntatt noen få gitt til museer,
 men på disse ble den elektriske drivlinjen fjernet

Om altså ikke resten av bilindustrien støttet av oljeselskapene greier å stoppe ham. Jeg er sikker på at en rekke norske informasjonsselskaper a la First House tjener gode penger på den kampen de fører. Det blir spennende å følge norske politikere fremover. Det er ikke bare ovenfor Kina de må vise at de har ryggrad.

Link til filmen


Postscript:

Her er en artikkel om forholdet mellom Tesla og resten av bilindustrien. Den viser hvilken reell fare det er for at hele industrien slik vi kjenner den i dag går på samme smellen som i sin tid ødela Kodak. Og her er en artikkel om hvordan økonomene så smått begynner å forstå hva som skjer. Og enda en artikkel som viser at de tyske bilgigantene Mercedes og BMW virkelig står i fare for å gjøre akkurat det samme som Kodak. Og til det får de god hjelp av Europas politikere. Helt til slutt en artikkel som ikke handler om elbiler i det hele tatt. Artikkelen handler i stedet om FNs klimapanel og hvilke katastrofale konsekvenser det får om ikke vi stopper de menneskeskapte klimagassutslippene. 

På besøk hos Jose Avila i Granada, Andalucia

Planen var å sykle fra landsby til landsby og starte og slutte i sentrum av Granada. Jeg var ikke kjent i byen. Og er det fortsatt ikke. Jeg hadde funnet fram til en tur som så lovende ut ved å prøve en ny morsom spansk sykkeltjeneste jeg fant tilfeldig. Så jeg brukte GPS til å finne fram til det stedet i byen hvor turen startet. GPSen tok meg til en trivelig bydel og etter litt fram og tilbake fant jeg en parkeringsplass.
Men før jeg dro på sykkeltur måtte jeg ha litt frokost. Slik endte jeg med å treffe Cafe Bar Avila og barens eier Jose Avila. Det er jeg glad for at jeg gjorde. Her er han avbildet med den lokale politimannen (i gult) i vinduet. Politimannen ble presentert som nabolagets sjef. Et noe annet forhold til politiet enn jeg hadde opplevd i Baskerland for en evighet siden.


Før jeg hadde funnet min plass ved bardisken ble jeg involvert i samtalen som foregikk før jeg kom inn i lokalet. Hva jeg synes om at en av gjestene hadde satt i gang vifta så alle som satt på rekke og rad fikk gredd håret? Jeg svarte som sant var at det ikke plaget meg.
På facebook skrev jeg følgende etterpå: For å beskrive folk fra Andalucia har spanjoler følgende anekdote. En rik jordeier fra Madrid på vei til Sevilla har kjørt seg bort og nærmer seg et gudsforlatt veikryss som deler veien i to et sted ute i kornåkeren i Andalucia. Ved veikrysset står det en landarbeider. Jordeieren fra Madrid svinger opp til landarbeideren, sveiver ned sidevinduet og peker på en av veiene og stiller følgende spørsmål: Er dette veien til Sevilla, JA eller NEI? (Han i bilen må være fra Madrid men han må ikke være jordeier eller rik. Det bare gjør historien litt bedre.) Og det er dette som gjør det så vidunderlig deilig å være i nettopp Andalucia. Du går på en hvilken som helst bar og før du har tatt en slurk av kaffen har du blitt tatt opp i det gode fellesskap (og det er godt) og fått et nytt hjem.
Slik så det ut i lokalet, det er virkelig å komme på innsiden av byen dette.Etter sykkelturen min kom jeg tilbake til Jose Avila og baren hans og spiste en sein lunsj. Gaspacho og Paella. Servert av kona hans. Om jeg ikke ville ha litt til? Jeg fikk nok mat. Riktig god ordentlig spansk middagsmat.
Etter at jeg var tilbake i leiligheten der jeg bor, en times kjøretur unna, langs den delen av Middelhavet som er del av provinsen rundt byen Granada, googlet jeg baren. For jeg kunne ikke la være.
Og joda, Bar Avila i Granada kommer opp lenge før jeg er ferdig å bokstavere det. Da burde jo alarmen min gått. Det gjorde den ikke. Her var det brukeranmeldelser i fleng, positive også. Og hva ser jeg? Jo, baren er på lista over de fem beste tapasplassene i byen, for søren! Her burde jeg definitivt ha stoppet opp. Jeg fikk stor respekt for den ferske appelsinjuicen Herr Avila lagde til meg og de rista toastene med ferskenmarmelade smakte akkurat så godt som de skulle. Men noe fancy var det ikke. Heldigvis. Heller ikke middagen kona serverte meg. Men god var den. Det var først når jeg begynte å bla i bildene som også dukket opp at jeg ante uråd. For bildet av bardisken var et slikt som du finner som dusinvare i hvilket som helst Grunerløkka-etablissement hvor som helst i verden hvor unge hippe drikker latten sin. Der sto ikke Soberanos-flaska på sitt vante sted, der var ikke heller den haugen med kvitteringer over avslutta fotballveddemål mellom stamgjestene. Og jeg er ganske sikker på at der spiser ikke Herr og Fru Avila sin faste forsinkete middag med svigermor innerst i lokalet etter at gjestene har fått sitt. Der står det nok heller ikke noen egen bøtte hvor gjestene kan legge igjen tips. Eller om det gjør det, så går ikke innholdet til lokale aktiviteter for ungdommen i "el barrio". Det gjør den her. Og den lokale politimannen stikker sikkert ikke innom for å bli avbildet med bareier Avila. Det gjør han her, fordi han er en av stamgjestene.
Og her kommer poenget mitt, om det er noe; vi tror alltid at Google ser alt og alle. Men det gjør de slettes ikke. Det er med Google som med alt annet. De ser det pengene våre ser. Og da ser de ikke Jose Avila og hans viktige verden. Vi følger tripadvisor og går forbi. Det burde vi kanskje ikke gjøre?

Her er den EKTE bar Avila i Granada (Cafe Bar Calle Real de Cartuja, 63, 18012 Granada). For det du ikke finner ved å google noen, det finner du kanskje ved å bruke google street view.Og jeg fikk en riktig fin sykkeltur rundt Granada, selv om jeg aldri fant fram til den ruta jeg hadde funnet på nettet og som jeg hadde planlagt å følge. Hva som skjedde vet jeg ikke helt. Turen jeg hadde funnet skulle ta  meg med på stille og ikke minst flate veier i en fin bue rundt den vakre provinshovedstaden. Det gikk helt skeis. I stedet endte jeg opp å repetere det jeg gjorde forrige helg. Da klatret jeg opp til 2100 meters høyde i Sierra Nevada. Så høyt opp kom jeg ikke. I stedet forvillet jeg meg til en vakker landby som rett nok befant seg på nesten 1200 meter. Her er et bilde som beskriver ganske godt hvordan turen var.fredag 12. september 2014

Adjø Bil 1.0 – Her kommer Bil 2.0!


NRK hadde seint søndag kveld ”Elbilstøtten er galskapspolitikk” som hovedoppslag på nettet. Saken ble fulgt opp med et bilde av en Tesla Model S som kommer susende rett mot oss. Den dyreste utgaven koster nesten en million kroner uten at en krone går til fellesskapet. Slik er det fordi Tesla på samme måte som alle andre elbiler etter klimaforliket på Stortinget i 2007 er fritatt alle vanlige bilavgifter. Det er dette som er elbilstøtten. Og elbilstøtten er galskapspolitikk. Er den det? 

Oppslaget bygget på et intervju med professor Anders Skonhoft ved sosialøkonomisk institutt, NTNU. Skonhoft argumenterer for at den norske elbilstøtten er svært dårlig forvaltning av fellesskapets verdier. Den gir oss rett og slett ingen miljøgevinst. Vi burde heller kjøpe større klimakvoter. Produksjonen er mer skitten enn produksjonen av vanlige diesel- og bensinbiler. Og kanskje aller mest overraskende, en av de mest avanserte bensindrevne bilene på markedet i dag, Toyotas hybridbil Prius, forurenser mye mindre enn elbilene selv når vi bare ser på daglig drift isolert. Og det til tross for at elbileierne aldri er innom bensinstasjonen mens Toyota Prius ikke kan kjøre en eneste meter uten bensin. Elbilene forurenser altså mer enn bensinbilene! Og Skonhoft gir oss dokumentasjon, fra US Department of Energy. Hva holder vi på med? Lar vi de rikeste blant oss få sine luksusbiler på billigsalg, mens resten av befolkningen må betale for gildet? I sannhet rein skjær galskap. Om det er slik. Er det det?

For å finne svaret på det må vi først langt tilbake i tid. Til tiden da Bil 1.0 ble skapt. Henry Ford skapte bilfabrikken sin i 1903 og på veien fram til Bil 1.0 gikk han igjennom nesten hele alfabetet. En av bilene han skapte het faktisk ”Model S”. Men det som ble Bil 1.0 var Ford Model T, eller bare ”T-Ford”. Den første kom i 1908. Det ble verdens første masseproduserte bil. Før T-Forden kom, var bilen leketøy for de aller rikeste. T-Forden gjorde bilen til vanlige folks foretrukne framkomstmiddel. Den ble etter hvert produsert over hele verden og visstnok ble det satt opp samlebånd som produserte T-Forden også i Norge. Og helt inn til 1920-tallet dominerte T-Forden verdens produksjon av privatbiler. Bil 1.0 var skapt. Bilen som vanlige folk hadde råd til.

Resten av svaret handler om vår tid. For Bil 2.0 skapes nå. Den vil også være vanlige folks foretrukne transportmiddel. Den vil være rimelig og den vil ha lang rekkevidde. Det som skiller 2.0 fra 1.0 er først og fremst at Bil 2.0 vil være en nullutslippsbil. Da dagens klimaforlik ble laget på Stortinget i 2007 trodde mange at Bil 2.0 skulle være en firedørsutgave av den norske bilen Think og at den skulle kjøre mer enn 200 km på en ladning. Slik ble det ikke. Nissan Leaf slik vi kjenner den i dag er ikke bilen vi venter på. Den har ingen rekkevidde. Og som motorjournalisten til E24 skrev forrige dagen, heter den ikke E-Golf. For heller ikke den har noen rekkevidde å skrive hjem om. Men det som kjennetegner disse bilene, og flere som dem, er at takket være den norske elbilpolitikken, er de det nærmeste vi kommer nullutslippsbiler som vanlige nordmenn har råd til – og det til tross for at det koster mer å produsere dem enn bilene som går på olje. Fordi de er fritatt for bilavgiftene våre. Og det er her det går i ball for Skonhoft: Norsk elbilpolitikk handler ikke om å gi oss tilgang til allerede ferdigproduserte nullutslippsbiler, politikken handler om å skape rammene for at slik produksjon skal komme i gang. Og den norske politikken er ikke enestående. Internasjonalt er det incentiver i bruk flere steder for samme formål. Kanskje det mest spennende for skapingen av Bil 2.0 er det som skjer i Kina, verdens mest hurtigvoksende bilmarked som innen 2020 i hovedsak skal handle om nullutslippsbiler.

Men hva hjelper alt dette - om det er slik Skonhoft skriver at elbilen slipper ut mer klimagasser når den kjører enn de mest moderne bensinbilene? Burde vi ikke bare gi opp hele drømmen og kjøpe oss en Toyota Prius? Nei, selvfølgelig forurenser ikke en norsk sjåfør som kjører en Tesla Model S mer enn hun som kjører en Prius. Skonhoft tar utgangspunkt i elektriske biler som henter sin energi fra den delen av USA hvor det er kullkraftverk som forsyner nettet med elektrisitet når han lager sammenligningen. Som kjent får vi det meste fra vannkraften vår.

Og kanskje er Elon Musk, mannen bak Tesla, vår tids Henry Ford. I 2006 la han ut sin ”hemmelige plan” på nettet. Model S skulle bli verdens første elektriske sedan med lang rekkevidde. I fjor kom den til Norge. Takket være vår elbilpolitikk har mange råd til å la den erstatte familiens oljedrevne hovedbil. Etter planen skulle Model S gi Tesla økonomi til å skape en masseprodusert elbil for hele familien som alle skulle ha råd til å kjøpe. Etter Elon Musks plan skal det skje i 2017. Samme år som Stortingets elbilpolitikk skal avsluttes. Galskapspolitikk? Kanskje er snarere slik at elbilpolitikken er et internasjonalt bidrag til skapingen av Bil 2.0. Om den altså får fortsette.

Postscript:
Her er en aviskommentar som viser hvordan tysk bilindustri sammen med Angela Merkel har lykkes å motarbeide EUs klimagassdirektiv for på denne måten forlenge livet til den forbrenningsteknologi som sitter i dagens diesel- og bensinbiler. Paradokset er at det gjør dem dårligere tilpasset de kravene som er på vei inn i verdens raskest voksende bilmarked; det kinesiske. Kina satser på bil 2.0.

onsdag 11. september 2013

Ungdomskultur i dagHva betyr ungdomskultur i dag? Et foredrag om dagens generasjon av unge og deres fellesskap.

Her finner du en pdf av foredraget: Ungdomskultur i dag

Innlegg på Erfaringsseminaret Ungdata 2012 og 2013, Rica Park Hotel, Sandefjord, 12 september