tirsdag 24. september 2019

Bør Abid Raja dempe seg?

Abid Raja anklager sentrale politikere i Fremskrittspartiet for å drive med «brun propaganda». Gjør de det? Eller, er det slik som de fremstiller seg selv, Fremskrittspartiet er et parti av folket som bærer deres stemme fram, fordi ingen andre gjør det. I Aftenposten skriver Abid Raja at Sylvi Listhaug på Facebook framstiller det som utspiller seg på Middelhavet «som en forlystende båttur i solnedgang en fredfull søndag ettermiddag». Og kaller det brun propaganda. Er det slik?

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, skriver (også i Aftenposten) at Abid Raja har skapt «den største polariseringen i norsk politikk siden krigen». Helgheim tar opp situasjonen til båtflyktningene som reiser over Middelhavet. Her må jeg gjengi et sitat: «Det er i all hovedsak økonomiske migranter som reiser den farligste ruten over Middelhavet, mennesker uten beskyttelsesbehov. Flesteparten av dem som har reist i år, er unge menn fra fredelige Tunisia. De aller fleste flykter altså ikke fra krig og elendighet.» Flyktningene som tar seg over Middelhavet er unge menn fra et av de mer fredelige landene i Nord-Afrika og de er «økonomiske migranter» og ikke flyktninger. Helgheim skriver at FrP stadfester hva regjeringen har bestemt seg for og Europa vil ikke «tåle en storstilt innvandring av denne typen.»


Bør Abid Raja dempe seg? Overdriver han? Er fundamentet for Europa truet av migrasjonsstrømmer fra sør helt ute av kontroll? Er det slik at det vi har oppfattet som forferdelige lidelser i hovedsak handler om unge menn fra Tunisia uten noe større hjelpebehov? Jeg sjekket statistikken som finnes tilgjengelig hos UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger).


Statistikken viser at i 2018 utgjorde båtflyktningene som kom til Hellas, Spania og Italia totalt 114 000 mennesker, av disse kom 5 200 fra Tunisia. Eller altså mindre enn 5 prosent av de som tok seg over. Ser vi på tallene fra januar til juni i år utgjør de som tok seg fra Tunisia til Europa 1100 av til sammen 34 500 båtflyktninger eller under 4 prosent. Ser vi nærmere på fluktrutene de som kommer fra Tunisia følger så skiller de seg ut fra alle de andre som er i bruk. Der de andre brukes av flyktninger fra flere land benyttes disse bare av tunisiere og så vidt jeg kan se skiller de seg ut ved at det er ingen kjente dødsfall på disse rutene. I 2018 hadde de tydeligvis kun Sicilia som mål, i år har noen også reist til Spania. Ser vi videre på flyktningestrømmen i år, så var det flere kvinner og barn totalt (61%) enn menn (39%) som ankom Hellas og det er fortsatt Hellas som tar imot flest båtflyktninger. Både i Spania og i Italia er det flest menn (75 og 76 %). Flest flyktninger kommer fra Afghanistan (9935) og Syria (6421).


I sum ser vi at fakta-framstillingen Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson kommer med er resultat av selektiv gjengivelse. Når han skriver at flesteparten av de som har reist den farligste ruten i år over Middelhavet er unge menn fra Tunisia så stemmer ikke det. De reiste en rute som skiller seg ut som den tryggeste av alle. Så vidt jeg kan forstå var det ikke rapportert dødsfall her. Totalt sett har antallet båtflyktninger som har tatt seg fram over Middelhavet til Europa gått kraftig tilbake. I 2015 var det over en million båtflyktninger, de aller fleste kom til Hellas (856 700), så langt i år har det ankommet nesten 67 000 i båt over Middelhavet. I første halvår kom det 2 800 til Italia. Av disse var det 600 fra Tunisia. Isolert sett utgjør dette en stor andel av de ankomne, men det kan like godt henge sammen med det faktum at Italias nye regjering(er) har stengt havnene sine for de fleste av flyktningene som kommer. Ironisk nok slipper de som minst trenger det likevel igjennom. Mens flykningene ombord på det norske redningsskipet «Ocean Viking» lenge ble nektet adgang, både i Italia og i Norge.

Hva betyr dette? Det korte svaret er at Abid Raja ikke har grunn til å dempe seg. Snarere tvert imot. Den framstilling som Listhaug nylig gjorde på sin Facebook-side av tragedien som utspiller seg i Middelhavet følges i dag opp av partiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim.

Kilde: Aftenposten 18. september 2019. 
Statistikk er hentet fra https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar